Przewozy autobusowe

Gminne przewozy autobusowe

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 lipca br. Gmina Długosiodło przystępuje do realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Gminne przewozy autobusowe zostają uruchomione na liniach komunikacyjnych relacji:

 1. Długosiodło – Długosiodło przez Plewki, Wólka Grochowa,
 2. Długosiodło – Długosiodło przez Kalinowo, Jaszczułty,
 3. Długosiodło – Długosiodło przez Marianowo, Sieczychy,
 4. Długosiodło – Długosiodło przez Nowa Pecyna,
 5. Długosiodło – Długosiodło przez Prabuty, Grądy Szlacheckie, Olszaki
 6. Długosiodło – Długosiodło przez Dębienica, Augustowo

Cena biletu wynosi 2 zł niezależnie od długości trasy. Uznawane są ulgi ustawowe. W związku z tym, że uruchamiane linie są deficytowe planuje się, że przewoźnik otrzyma dopłatę w wysokości 225 265,25 zł, w tym środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w wysokości 193 084,50 zł. Na realizację tego zadania Gmina Długosiodło przeznaczy środki własne w kwocie 32 180,75 zł.

Wykonawcą przewozów autobusowych jest firma „Sanimax – Transport s.c.” Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska, ul. Sokołowska 9/286, 01-142 Warszawa.

Przewozy autobusowe w ww. zakresie będą wykonywane do 31 grudnia 2020 r.

Linia komunikacyjna Długosiodło – Długosiodło przez Plewki, Wólka Grochowa, zawierać będzie łącznie 19 przystanków. W ramach przedmiotowej linii komunikacyjnej wykonywane będą dziennie 3 kursy w dni robocze i 2 kursy w soboty, niedziele i święta. Liczba zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych w ramach poszczególnych kursów będzie wynosiła 19. Długość linii – 19,5 km.

Linia komunikacyjna Długosiodło – Długosiodło przez Kalinowo, Jaszczułty, zawierać będzie łącznie 20 przystanków. W ramach przedmiotowej linii komunikacyjnej wykonywane będą dziennie 3 kursy w dni robocze i 2 kursy w soboty, niedziele i święta. Liczba zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych w ramach poszczególnych kursów będzie wynosiła 20. Długość linii – 19,9 km.

Linia komunikacyjna Długosiodło – Długosiodło przez Marianowo, Sieczychy, zawierać będzie łącznie 22 przystanki. W ramach przedmiotowej linii komunikacyjnej wykonywane będą dziennie 3 kursy w dni robocze i 2 kursy w soboty, niedziele i święta Liczba zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych w ramach wykonywanego kursu będzie wynosiła 22. Długość linii – 28,8 km.

LLinia komunikacyjna Długosiodło – Długosiodło przez Nowa Pecyna, zawierać będzie łącznie 15 przystanków. W ramach przedmiotowej linii komunikacyjnej wykonywane będą dziennie 3 kursy w dni robocze i 2 kursy w soboty, niedziele i święta. Liczba zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych w ramach poszczególnych kursów będzie wynosiła 15. Długość linii – 15,4 km.

Linia komunikacyjna Długosiodło – Długosiodło przez Prabuty, Grądy Szlacheckie, Olszaki, zawierać będzie łącznie 21 przystanków. W ramach przedmiotowej linii komunikacyjnej wykonywane będą dziennie 3 kursy w dni robocze i 2 kursy w soboty, niedziele i święta. Liczba zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych w ramach poszczególnych kursów będzie wynosiła 21. Długość linii – 30,7 km.

Linia komunikacyjna Długosiodło – Długosiodło przez Dębienica, Augustowo, zawierać będzie łącznie 14 przystanków. W ramach przedmiotowej linii komunikacyjnej wykonywane będą dziennie 3 kursy w dni robocze i 2 kursy w soboty, niedziele i święta Liczba zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych w ramach wykonywanego kursu będzie wynosiła 14. Długość linii – 15,2 km.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

Do pobrania:

 1. Rozkład Długosiodło przez Dębienica Augustowo

 2. Rozkład Długosiodło przez Kalinowo Jaszczułty

 3. Rozkład Długosiodło przez Marianowo Sieczychy

 4. Rozkład Długosiodło przez Nowa Pecyna

 5. Rozkład Długosiodło przez Plewki Wólka Grochowa

 6. Rozkład_Długosiodło przez Prabuty Grądy Szlacheckie Olszaki

Radosław Michalak