„CZYSTE POWIETRZE” - Gminny punkt informacyjno-konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu CZYSTE POWIETRZE dla mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła oraz przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych budynków.

Gminny punkt informacyjno-konsultacyjny
Programu „CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Długosiodło uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu CZYSTE POWIETRZE.

Punkt Konsultacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Obsługiwany jest przez pracowników Urzędu Gminy Długosiodło:

Do zadań punktu konsultacyjnego należy:

W celu sprawnej obsługi interesantów, aby uzyskać szczegółowe informacje lub pomoc w wypełnianiu wniosku, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty pod w/w numerami telefonów.

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne są na stronach: https://portal.wfosigw.pl oraz https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze

Pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie jest założenie konta na portalu beneficjenta dostępnym na stronie: https://portal.wfosigw.pl

Radosław Michalak