Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosiodło

"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosiodło"

Projekt nr RPMA.05.02.00-14-8789/17 pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosiodło" uzyskał dofinansowanie w kwocie 416.034,52 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działania 5.2. "Gospodarka odpadami" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa warunków gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Długosiodło oraz wywiązanie się z zobowiązań nałożonych przez polskie prawodawstwo. Na terenie PSZOK zbierane będą następujące frakcje odpadów: papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, przeterminowane leki, chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, odzież i tekstylia inne niż biodegradowalne, popioły.

W ramach projektu zostaną wykonane:

 1. powierzchnie utwardzone z kostki betonowej,
 2. wiata magazynowa stanowiąca:
  • magazyn odpadów niebezpiecznych,
  • punkt napraw i przygotowania odpadów do ponownego użycia wraz z wyposażeniem oraz punkt przyjęcia i magazynowania przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia wraz z wyposażeniem,
  • miejsce doczyszczania oraz belowania zebranych odpadów komunalnych wraz z wyposażeniem,
 3. kontener socjalno-biurowy wraz z wyposażeniem i niezbędnymi przyłączami i instalacjami, urządzeniami,
 4. ścieżka edukacyjna,
 5. kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne,
 6. infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje.

Planowany okres realizacji Projektu:

 1. Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 07.04.2017 r.
 2. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 30.06.2019 r.
 3. Zakończenie finansowe realizacji projektu: 30.06.2019 r.

Zadania projektowe:

 1. wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia;
 2. budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosiodło;
 3. Dodostawa i montaż wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosiodło;
 4. pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad zadaniem;
 5. promocja i informacja dotycząca zrealizowanej inwestycji.

Pierwszy przetarg nieograniczony na wykonanie zadania został unieważniony z powodu braku ofert. W drugim postępowania przetargowym na wykonanie robót budowlanych została złożona tylko jedna oferta na kwotę 714.720,21 zł.

Umowa z wykonawcą została podpisana 30 sierpnia 2018 r. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Arbud Jerzy Arasimowicz z siedzibą ul. Polna 8, 07-210 Długosiodło.

Całkowity koszt zrealizowanego zadania to: 928.911,17 zł, przy czym udział środków Unii Europejskiej stanowi: 65,14% kosztów kwalifikowalnych w kwocie 638.677,50 zł i wynosi: 416.034,52 zł.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Radosław Michalak

Biuletyn urzędowy

Kontakt w sprawach technicznych

 • Urząd Gminy Długosiodło
  ul. Kościuszki 2
  07-210 Długosiodło
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 29 64-23-650

Kontakt w sprawie treści strony

 • GCIKSiR w Długosiodle
  ul. Królowej Jadwigi 36
  07-210 Długosiodło
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 29 74-12-187

www.dlugosiodlo.pl

Witryna prowadzona jest przez Urząd Gminy Długosiodło oraz Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle.

 

Strona korzysta z plików cookie dla celów technicznych. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.