Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”

Zadania pn.:

dofinansowane zostały ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

W ramach projektu, w miejscowościach Chrzczanka Włościańska i Jaszczułty, zamontowano po dwa zestawy podwójne urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu:

  1. zestaw – twister i orbitrek,
  2. zestaw – wioślarz i wahadło.

Źródła finansowania projektu:

Wkład własny
(zł)
Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego
(zł)
% dofinansowania
Siłownia zewnętrzna – Jaszczułty 10.003,34 10.000,00 49,99
Siłownia zewnętrzna – Chrzczanka Włościańska 10.003,34 10.000,00 49,99
Radosław Michalak