Budowa Otwartych Stref Aktywności

Budowa Otwartych Stref Aktywności

„Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy – 5 obiektów” zrealizowana została ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowych – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) zlokalizowane zostały w następujących miejscowościach: Długosiodło (przy ul. Kościuszki), Stare Bosewo (przy ul. Rozwojowej), Blochy (przy ul. Spacerowej), Sieczychy, Dalekie.

W ramach każdej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) zamontowano:

W Długosiodle, Blochach i Dalekim zamontowano stół do ping-ponga, natomiast w Starym Bosewie i Sieczychach stół do szachów. Przy każdej siłowni plenerowej posadzone zostały iglaki i krzewy.

Całkowita wartość projektu (5 obiektów) – 252.386,95 zł

Kwota dofinansowania z FRKF – 125.000,00 zł

Środki własne – 127.386,95 zł

Radosław Michalak