Współpraca z Miastem Węgrów

Miasto Węgrów realizując projekt pn. „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych Węgrowa dla rozwoju turystyki i rekreacji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współpracuje z Gminą Długosiodło prowadząc wspólne kampanie promocyjne wydarzeń i imprez masowych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z atrakcjami przygotowanymi przez
Miasto Węgrów

Radosław Michalak