Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta

Prawo pacjenta do informacji oraz prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Prawo pacjenta do intymności i godności oraz prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Radosław Michalak