Inwestycje

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo

Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo

Czytaj więcej...

 

Budowa drogi gminnej na odcinku Augustowo - Chorchosy

Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy

Czytaj więcej...

Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo

Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo

Czytaj więcej...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo

Czytaj więcej...

Proekologiczne inwestycje w OZE

"Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin
Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów"

Projekt nr RPMA.04.01.00-14-6930/16 pn. "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów" uzyskał dofinansowanie w kwocie 9 772 471,44 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną", Działania 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Jest to projekt parasolowy, w którym partner wiodący (Lider) został upoważniony przez pozostałych partnerów do występowania w ich imieniu. Każdy z partnerów wdraża określoną część projektu. Liderem projektu jest Gmina Stoczek, oznacza to, że jest ona odpowiedzialna za podpisanie umowy, zrealizowanie zadania oraz jego rozliczenie we współpracy z partnerami - Gminą Strachówka, Gminą Długosiodło oraz Gminą Jadów. Zasady i zakres współpracy zostały określone w czterostronnej Umowie partnerskiej, zawartej w dniu 13 czerwca 2018 r.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w gminach Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu przewidziano zainstalowanie systemu Odnawialnych Źródeł Energii dla 817 użytkowników prywatnych i 8 budynków użyteczności publicznej.

BUDŻET PROJEKTU KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Nazwa Koszty brutto Wpływy
Dofinansowanie 9 772 471,44 zł
Nadzór 459 897,00 zł
Montaż i dostawa urządzeń 13 174 185, 24 zł
Koszty pozostałe (dokumentacja, działanie edukacyjne) 210 515, 32 zł
Wkład własny 4 072 126,12 zł
RAZEM 13 844 597, 56 zł

Warunki finansowe projektu

Planowany ogólny koszt realizacji projektu wynosi 13 844 597,56 PLN brutto.

Planowana kwota dofinansowania (refundacji) z EFRR wynosi 9 772 471,44 PLN

Planowana kwota udziału własnego Partnerów wynosi 4 072 126,12 PLN brutto.

Planowany procentowy i kwotowy udział poszczególnych Partnerów w Projekcie wynosi:

 1. Gmina Stoczek:
  koszt ogólny: 3 877 800,82 PLN brutto (28,01%)
  dofinansowanie: 2 754 158,14 PLN brutto
  wkład własny: 1 123 642,68 PLN brutto.
 2. Gmina Długosiodło:
  koszt ogólny: 5 970 374,52 PLN brutto (43,12%)
  dofinansowanie: 4 255 075,95 PLN brutto,
  wkład własny: 1 715 298,57 PLN brutto
 3. Gmina Jadów:
  koszt ogólny: 2 812 379,52 PLN brutto (20,31%),
  dofinansowanie: 1 950 676,75 PLN brutto,
  wkład własny: 861 702,77 PLN brutto.
 4. Gmina Strachówka:
  koszt ogólny: 1 184 042,71 PLN brutto (8,55%),
  dofinansowanie: 812 560,61 PLN brutto, w tym:
  0wkład własny: 371 482,10 PLN brutto.

Planowany okres realizacji Projektu:

 • podpisanie umowy o dofinansowanie: 20.12.2017 r.
 • procedura przetargowa: II - III kwartał 2016 r., I - III kwartał 2018 r.
 • realizacja rzeczowa projektu: II-IV kwartał 2016 r. - II kwartał 2019 r.

ZADANIA PROJEKTOWE:

 1. Przygotowanie projektu
  Zadanie zostało zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i polegało na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz na obliczeniu kluczowych wskaźników ekologicznych dla projektu. Opracowano między innymi:
  • Program Funkcjonalno-Użytkowy,
  • Studium Wykonalności wraz z Analizą Finansową,
  • Audyty modelowych instalacji OZE dla budynków biorących udział w projekcie.
 2. Nadzór nad projektem
  Nadzór inwestorski realizowany będzie przez cały okres prac budowlanych, instalacyjnych i adaptacyjnych. Polega on na kontrolowaniu budynków objętych projektem oraz nadzorowaniu zgodności procesów budowlanych z ich stanem projektowanym, obowiązującymi przepisami i normami. Do obowiązków Inspektora Nadzoru będzie również należeć odbiór robót budowlanych.
 3. Przygotowanie dokumentacji przetargowej
  Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji przetargowej do postępowań przetargowych dla zaplanowanych w projekcie robót. Pozwoli to na optymalizację kosztów finansowych.
 4. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne
  Zadanie polega na realizacji instalacji OZE przewidzianych w projekcie, tj. 359 instalacji PV (trzech typów - 2 kW, 3 kW, 4 kW) na budynkach prywatnych, 8 instalacji PV na budynkach użyteczności publicznej (o mocach z zakresu 1,36 kW do 38,08 kW) oraz 572 instalacji pomp ciepła w budynkach prywatnych.
 5. Pomiarowanie instalacji OZE
  Zadanie polega na prowadzeniu monitoringu instalacji OZE, a tym samym monitorowaniu założonych kluczowych wskaźników rezultatu projektu. Instalacje OZE będą wyposażone w zaawansowany system informatyczny służący do kontrolowania efektów energetycznych i ekologicznych oraz pracy samych urządzeń OZE.
 6. Informacja i promocja
  Montaż tablic informacyjno-upamiętniających (4 szt.), opracowanie i druk plakatów informacyjnych (800 szt.), zakup namiotu informacyjno-promocyjnego z nadrukiem logotypów na ścianach (4 szt.), opracowanie i wydanie filmu edukacyjno- informacyjnego, zakup zestawów edukacyjnych o tematyce OZE zawierające mini instalacje prezentacyjne odnawialnych źródeł energii i tablice edukacyjne (4 szt.), przeprowadzenie kampanii edukacyjnej - 4 spotkania edukacyjne z wykorzystaniem infrastruktury zakupionej w ramach projektu, opracowanie strony internetowej projektu.).

Po rozstrzygnięciu postępowań przeprowadzonych zgodnie z przepisami regulującymi udzielanie zamówień publicznych na wyłonienie wykonawców zadań w ramach projektu została przeprowadzona analiza kosztów, na podstawie której obliczona została wysokość wpłaty mieszkańca. Dla mieszkańców Gminy Długosiodło przedstawia się ona następująco:

Lp. Rodzaj instalacji OZE Koszt całkowity instalacji Dotacja z RPO 2014-2020 Udział własny mieszkańca PO POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH
(kwota brutto w zł)
1 Powietrzna pompa ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej (CWU) 11 187,47 7 981,61 3 205 86
2 Instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej (PV) o mocy 2 kW 13 759,42 9 817,78 3 941,64
3 Instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej (PV) o mocy 3 kW 20 607,56 14 706,82 5 900,74
4 Instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej (PV) o mocy 4 kW 25 743,67 18 373,59 7 370,08

Rodzaj instalacji dla mieszkańców w podziale na gminy przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE INSTALACJI - DOMY PRYWATNE
Lp. Gmina Liczba instalacji PV Liczba pomp ciepła Razem
2 kW 3 kW 4 kW
1. Jadów 29 20 36 43 128
2. Stoczek 70 21 45 111 247
3. Długosiodło 57 52 69 209 387
4. Strachówka 16 6 8 25 55
RAZEM 172 99 158 388 817

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - WYŁONIENIE WYKONAWCY

26 czerwca 2018 r. odbyło się otwarcie ofert w postepowaniu przetargowym dla zadania: Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z dostawą i montażem instalacji pomp ciepła na/w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych oraz instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na/w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej dla projektu pn. "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów".
Do postępowania przystąpiła jedna firma: Antinus Sp. z o.o., która złożyła ofertę na kwotę 13 174 185,24 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 21 sierpnia 2018 r.

Urządzenia zaproponowane w ofercie:

Pompa do przygotowania ciepłej wody użytkowej:
Viessmann VITOCAL 262-A T2H - wyposażona w wężownicę, co pozwala na jej użytkowanie w połączeniu z piecem do centralnego ogrzewania.

Moduły fotowoltaiczne:
Viessmann VITOVOLT 300 P270MB - cechujący się wysoką wytrzymałością mechaniczną na duże obciążenia śniegiem wiatrem, a także wysoką efektywnością energetyczną.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Rezultaty projektu
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych 1578,85 MWht/rok
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych 1257,14 MWht/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 1929,75 tony równoważnika CO2/rok
Wskaźniki produktu
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 1,98 MW
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 1,40 MWe
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,58 MWt

Biuletyn urzędowy

Kontakt w sprawach technicznych

 • Urząd Gminy Długosiodło
  ul. Kościuszki 2
  07-210 Długosiodło
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 29 64-23-650

Kontakt w sprawie treści strony

 • GCIKSiR w Długosiodle
  ul. Mickiewicza 15
  07-210 Długosiodło
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 29 74-12-187

www.dlugosiodlo.pl

Witryna prowadzona jest przez Urząd Gminy Długosiodło oraz Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle.

 

Strona korzysta z plików cookie dla celów technicznych. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.