Herb i flaga

Herb i flaga Gminy Długosiodło

Dnia 28 sierpnia 2003 roku Rada Gminy Długosiodło podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu i flagi gminy.


Herb Gminy DługosiodłoHerb gminy ma kształt tarczy herbowej typu hiszpańskiego. Podzielony jest na dwa pola w układzie pionowym w kolorach biało-zielonym. W lewym polu: tło białe, na nim drzewo symbolizujące sosnę porastającą gminę oraz dwa faliste pasy symbolizujące rzeki; szerszy - Narew, węższy - Wymakracz. W prawym polu: tło zielone, a na nim insygnia biskupie - mitra i pastorał symbolizujące fakt, że w przeszłości tereny gminy stanowiły dobra biskupie.

Flaga Gminy DługosiodłoFlagą jest prostokątny płat tkaniny podzielony na dwa pionowe pasy w barwach herbu gminy. Pas przy drzewcu ma kolor zielony, pas prawy - kolor żółty. Po środku widnieje herb gminy.
Ewa Krysiak