Wójt Gminy

WÓJT GMINY DŁUGOSIODŁO

Wójt Gminy Długosiodło Kadencja 2018-2023 Stanisław Jastrzębski
Kadencja 2014-2018 Stanisław Jastrzębski
Kadencja 2010-2014 Stanisław Jastrzębski
  Kadencja 2006-2010 Stanisław Jastrzębski
  Kadencja 2002-2006 Stanisław Jastrzębski
Stanisław Jastrzębski

Stanisław Jastrzębski

Wykształcenie:
Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie - tytuł: lekarz weterynarii.
Wyższe studium specjalistyczne w zakresie Polityki Rolnej w UE.
Studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.
Piastowane stanowiska:
Były kierownik Państwowego Zakładu Leczniczego w Długosiodle i Wiceprezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Prezes Wojewódzkiego Samorządu Lekarskiego woj. ostrołęckiego w 1998 roku.
Radny Powiatu Wyszkowskiego a następnie Starosta Powiatu Wyszkowskiego.
Od 2002 roku Wójt Gminy Długosiodło.
Radosław Michalak