Jak załatwić sprawę?

Indeks usług świadczonych w Urzędzie Gminy

Nasza jednostka samorządu terytorialnego przystąpiła do akcji masowej Przejrzysta Polska. W ramach programu podjęliśmy się wdrożenia szeregu zadań, których celem jest poprawa funkcjonowania w myśl zasad: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności.

Urząd Gminy Długosiodło otrzymał certyfikat za zrealizowanie 6 zadań obowiązkowych.

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY W RAMACH AKCJI "PRZEJRZYSTA POLSKA"

Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie.

Informatory pełnią funkcje poradników, dzięki nim można szybko dowiedzieć się:

Celem stworzenia informatorów jest lepsze zaspokojenie potrzeb informacyjnych mieszkańców Gminy, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych. Materiały informacyjne zawierają opis podstawowych usług z zakresu administracji publicznej świadczone przez samorząd gminny. Zapraszamy do pobrania i korzystania z naszych informatorów:

Wydział Finansowo-Budżetowy
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności
Wydział Organizacyjny, Sprawy wojskowe
Działalność gospodarcza
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury Technicznej,
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kadry i Oświata

Wprowadzenie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego.

Zarządzeniem Wójta Gminy Długosiodło z dnia 16.08.2005 nr 60/2005 został wprowadzony Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Długosiodle. Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie mieszkańców o standardach zachowania jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych.

Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami pozarządowymi został określony w uchwale Rady Gminy Długosiodło nr XIX/281/2012 z dnia 24 września 2012 r.

Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Długosiodło na lata 2004 - 2013 został określony w uchwale Rady Gminy Długosiodło nr XVIII/118/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Długosiodło na lata 2005 - 2015

Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie Gminy. Procedura powinna zwierać wymóg konkursów na stanowisko kierownicze.

Urząd przygotowuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".

Radosław Michalak