Gmina Długosiodło
Powróć do: Tablica informacyjna

Darmowy dostęp do internetu WiFi4EU

WiFi4EU - Darmowy dostęp do internetu

Punkty dostępu do darmowego internetu na terenie Gminy Długosiodło

Gmina Długosiodło zakończyła realizację zadania, w ramach umowy dotacji na kwotę 15 000 euro (czyli na ponad 60 000 złotych), z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci Komisji Europejskiej na realizację programu WiFi4EU.

Projekt ma na celu zapewnienie dostępu, zarówno mieszkańcom jak i odwiedzającym gminę, dostępu do wysokiej jakości internetu przez bezpłatne WiFi zainstalowane w miejscach publicznych.

Lista bezpłatnych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Długosiodło:

L.p. Rodzaj hotspot Liczba hotspotów Opis lokalizacji Adres
1. zewnętrzny 1 Park przy urzędzie gminy Długosiodło, ul. Kościuszki
2. zewnętrzny 1 Parking przed Centrum Kultury Długosiodło, ul. Królowej Jadwigi 36
3. zewnętrzny 1 Parking przed stadionem piłkarskim Długosiodło, ul. Sportowa
4. zewnętrzny 1 Park w Starym Bosewie Stare Bosewo, ul. Kolejowa
5. zewnętrzny 1 Targowica Długosiodło, ul. Kościuszki
6. zewnętrzny 1 pomnik Tadeusza Kościuszki (obok ronda) Długosiodło, ul. Królowej Jadwigi
7. zewnętrzny 1 Szkoła Podstawowa Blochy Blochy, ul. Spacerowa 8
8. zewnętrzny 1 Zespół Szkół w Starym Bosewie Stare Bosewo, ul. Rozwojowa 19
L.p. Rodzaj hotspot Liczba hotspotów Opis lokalizacji Adres
1. wewnętrzny 2 korytarz urzędu gminy Długosiodło, ul. Kościuszki 2
2. wewnętrzny 1 korytarz Centrum Kultury Długosiodło, ul. Królowej Jadwigi 36
3. wewnętrzny 1 korytarz Ośrodek Zdrowia (GOPS) Długosiodło, ul. Mickiewicza 15

Miejsca dostępu do internetu zostaną oznaczone tabliczkami:

WiFi4EU - Darmowy dostęp do internetu - tabliczka informacyjna