Gmina Długosiodło
Powróć do: Tablica informacyjna

Inwestycje dofinansowane z Budżetu Państwa lub z Państwowych Funduszy Celowych

ZADANIE:
"Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Długosiodło poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Nowe Bosewo, Kornaciska, Przetycz Włościańska, Chrzczanka-Folwark, Chrzczanka Włościańska, Długosiodło"

 

Tablica informacyjna

W ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowano 7 odcinków dróg na terenie gminy Długosiodło:

 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo - na odcinku o długości 0,910 km, nawierzchnia bitumiczna.

 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kornaciska - na odcinku o długości 0,524 km, nawierzchnia bitumiczna.

 3. Przebudowa drogi gminnej nr 440229W w miejscowości Przetycz Włościańska - na odcinku o długości 0,240 km, nawierzchnia bitumiczna.

 4. Przebudowa drogi gminnej nr 440221W w m. Chrzczanka Folwarki Chrzczanka Włościańska - na odcinku o długości 0,995 km, nawierzchnia bitumiczna.

 5. Przebudowa drogi gminnej w m. Długosiodło, ul. Sosnowa - na odcinku o długości 0,365, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.

 6. Przebudowa drogi gminnej nr 440219W w m. Długosiodło (ul. T. Kościuszki) - na odcinku o długości0,146 km, nawierzchnia bitumiczna.

 7. Przebudowa drogi gminnej nr 440230W w m. Długosiodło (ul. T. Kościuszki) - na odcinku o długości 0,232 km, nawierzchnia bitumiczna.

Zadanie realizowane było od 6 grudnia 2019 r do 30 czerwca 2020 r. na podstawie umów zawartych z Wykonawcami: "Mar-Bruk" Mariusz Bartkowicz, Szkolna 36, 07-416 Nowa Wieś oraz DROGI I MOSTY JAN KACZMARCZYK, Kacice 76, 06-100 Pułtusk.

Główne cele zrealizowanego zadania to:

 • podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych;
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie gminy;
 • poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.

ZADANIE:
"Utworzenie miejsc opieki w Żłobku w Długosiodle"

 

Tablica informacyjna

„Utworzenie miejsc opieki w Żłobku w Długosiodle”

 • Wartość dofinansowania: 990 000,00 zł
 • Wartość zadania: 1 744 333,32 zł

Zadanie polega na utworzeniu 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Długosiodle o żłobek.

Dzięki inwestycji powstanie nowoczesny, w pełni wyposażony budynek, służący zwiększeniu dostępności miejsc opieki dla dzieci.

ZADANIE:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. A. Mickiewicza i T. Kościuszki (droga nr 440230W)

 

Tablica informacyjna

Zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. A. Mickiewicza i T. Kościuszki (droga nr 440230W) dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę trzech przejść dla pieszych zlokalizowanych na skrzyżowaniu dróg gminnych: ul. A. Mickiewicza i T. Kościuszki wraz z ich oświetleniem, przebudowę chodników (dojść do przejść dla pieszych) oraz przebudowę skrzyżowania (skrzyżowanie wyniesione z kostki betonowej).

Zdjęcie przejście dla pieszych

Zdjęcie przejście dla pieszych

ZADANIE:
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2022
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2023

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- Edycja 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- Edycja 2023