Gmina Długosiodło
Powróć do: O gminie

Charakterystyka Gminy

Witaj w naszej gminie!

Dlugosiodlo z lotu ptaka

Gmina Długosiodło położona jest w północno-wschodniej części powiatu wyszkowskiego. Zajmuje tereny nizinne o powierzchni 16 745 ha, z czego 6 530 ha to lasy. Siedziba gminy, Długosiodło, oddalona jest od Warszawy o 75km, od Wyszkowa 24 km, a od Ostrołęki 44 km. Bliskość ważnych szlaków komunikacyjnych powoduje, że gmina jest bardzo dobrze połączona z wieloma ważnymi ośrodkami gospodarczymi i kulturalnymi centralnej i północno-wschodniej części kraju.

Życie mieszkańców Długosiodła i okolicznych wiosek od najdawniejszych czasów było związane z rolnictwem. Dzisiaj również jest dominującym sektorem gospodarki w gminie, mimo że występują tu dość słabe gleby. Daje ono zatrudnienie 78% mieszkańcom. Ponad 9180 ha obszaru gminy stanowią użytki rolne, na których działalność prowadzą 1443 gospodarstwa rolne. Są to tylko gospodarstwa indywidualne.

W części południowej gmina pokryta jest terenami podmokłymi, na których rozciągają się łąki. Umożliwiają one nastawienie produkcji rolnej na hodowlę bydła mlecznego i mięsnego. O charakterze upraw na terenie gminy decyduje przewaga gleb bielicowych. Uprawia się zboża, m.in. żyto, owies, pszenicę, pszenżyto oraz rośliny okopowe.

Rolnictwo w gminie Długosiodło skierowane jest na produkcję żywności ekologicznej. Sprzyja temu czyste, nieskażone środowisko naturalne.

Przyroda Gminy Długosiodło

Wzrasta tempo rozwoju gminy i coraz wygodniej się tu żyje. W styczniu 2004 roku powstały dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Oferują szeroki zakres usług medycznych bezpłatnych i komercyjnych. Funkcjonuje tu także gabinet dentystyczny i pogotowie ratunkowe.

Sieć pozostałych usług jest także rozwinięta. Swoje usługi oferuje Bank Spółdzielczy, Urząd Pocztowy, a porządku strzeże Policja , której komisariat ma siedzibę w budynku Urzędu Gminy. Nietrudno jest tu też o fachowców: murarzy, hydraulików, malarzy czy elektryków. Rozwinięta jest sieć sklepów spożywczych i wielobranżowych.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców od prawie stu lat czuwają strażacy - ochotnicy. Ich działalność jest ściśle związana z historią i tradycją poszczególnych sołectw gminy. Pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych swoją działalność statutową realizuje bezinteresownie, pomagając mieszkańcom głównie przy zagrożeniach pożarami, powodziami i wypadkami drogowymi. Druhowie ochotnicy są również obecni i aktywni we wszystkich ważnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych. Jednostka w Długosiodle jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Gminne OSP mają również drużyny młodzieżowe – w Długosiodle, Jaszczułtach i Sieczychach. Wyposażenie w sprzęt, umiejętności i doświadczenie strażaków ochotników są wykorzystane również dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Boisko przy Szkole Podstawowej w DługosiodleBoisko przy Zespole Szkół w Starym Bosewie

W trosce o poziom edukacji stale poprawiane są warunki kształcenia młodych mieszkańców. W gminie funkcjonują cztery szkoły podstawowe, zespół szkół, gimnazjum i przedszkole. Wszystkie budynki szkolne i przedszkole zostały w ciągu ostatnich lat gruntownie wyremontowane i zmodernizowane. Przy wszystkich szkołach istnieją profesjonalne place zabaw, które powstały w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła". Każda z nich stara się być nowatorską placówką, otwartą na oczekiwania rodziców i uczniów. W tym celu podejmują się nowych wyzwań oświatowych, realizują projekty unijne, wprowadzają innowacje pedagogiczne i metodyczne oraz programy autorskie, dbają o dobrą opinię lokalnej społeczności, a także uczestniczą w ogólnopolskich akcjach i rankingach edukacyjnych.

Szkoły wychodzą naprzeciw nowym potrzebom uczniów kształcąc w zakresie ekologii, turystyki, tradycji regionalnej i uczestnictwa w kulturze. Wśród dzieci i młodzieży kultywowane są wartości patriotyczne poprzez postacie patronujące szkołom. Należy tu wymienić Papieża Jana Pawłą II, którego imię nosi Publiczna Szkoła Podstawowa w Blochach, Tadeusza Kościuszkę – patrona szkoły w Długosiodle, hm. ppor. AK „Zośkę” Tadeusza Zawadzkiego – patrona szkoły w Sieczychach, Janusza Korczaka – patrona szkoły w Dalekiem oraz Armię Krajową, której imię przybrało gimnazjum w Długosiodle.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w DalekiemBasen w Długosiodle

Na terenie gminy działają cztery ośrodki przedszkolne. Ich celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat poprzez stworzenie i upowszechnienie nowej formy edukacji przedszkolnej. Wczesna edukacja jest bowiem kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość kapitału ludzkiego i najskuteczniejszym sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych tworzeniu i funkcjonowaniu ośrodków.

Działalność i aktywność kulturalna i sportowa funkcjonuje w oparciu o Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, bibliotekę oraz świetlice wiejskie. Ich zadaniem jest upowszechnianie kultury, czytelnictwa i sportu oraz zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom gminy. Zadania te realizują poprzez różnorodne formy działalności.

Chór Parafialny

Gmina Długosiodło może się pochwalić tym, że jej mieszkańcy potrafią samodzielnie podejmować przedsięwzięcia i decydować o swoim kapitale. Najwięcej podmiotów gospodarczych stanowią indywidualne, specjalistyczne gospodarstwa rolne, rzemieślnicze i drobna wytwórczość. Korzystna jest także struktura ludności. Wielu jest ludzi wykształconych, w tzw. wieku produkcyjnym. Godny podkreślenia jest wysoki stopień samodzielności finansowej mieszkańców, którzy są dobrze wykształceni, przygotowani i świadomi wyzwań przyszłości.