Gmina Długosiodło
Powróć do: O gminie

Dane i statystyka

Gmina Długosiodło
rodzaj gminy: gmina wiejska
województwo: mazowieckie
powiat: wyszkowski (północno-wschodnia część Mazowsza)
odległość do: Warszawy - 80 km
Wyszkowa - 24 km
Ostrowi Mazowieckiej - 25 km
Ostrołęki - 44 km
budżet gminy (dochody) rok 2022 - 40.976.909 zł (plan)
rok 2021 - 50.133.772 zł
rok 2020 - 46.112.862 zł
rok 2019 - 49.324.603 zł
rok 2018 - 46.354.626 zł
rok 2017 - 36.161.286 zł
rok 2016 - 35.197.388 zł
rok 2015 - 36.017.694 zł
rok 2014 - 29.923.018 zł
rok 2013 - 26.130.377 zł
rok 2012 - 27.974.553 zł
rok 2011 - 30.896.798 zł
rok 2010 - 23.516.372 zł
rok 2009 - 21.695.857 zł
powierzchnia: 16745 ha,
w tym:
lasy: 39%
użytki rolne: 55%
liczba sołectw: 40
liczba mieszkańców (pobyt stały): 7700 (stan na dzień: 6 czerwca 2022 r.)
STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW GMINY WEDŁUG WIEKU I PŁCI

mieszkańcy zameldowani na stałe i czasowo
stan na dzień 06.06.2022

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0 - 2 129 117 246
3 53 54 107
4 - 5 85 81 166
6 34 39 73
7 42 36 78
8 - 12 237 197 434
13 - 15 140 138 278
16 - 17 92 96 188
18 44 37 81
19 - 65 2580   2580
19 - 60   2105 2105
> 65 451   451
> 60   913 913
Ogółem 3887 3813 7700
STATYSTYKA LUDNOŚCI Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA

mieszkańcy zameldowani na stałe i czasowo
stan na dzień 06.06.2022

Lp. Miejsowość Liczba mieszkańców
1. Adamowo 23
2. Augustowo 174
3. Blochy 419
4. Budy-Przetycz 112
5. Chorchosy 113
6. Chrzczanka-Folwark 194
7. Chrzczanka Włościańska 185
8. Dalekie 272
9. Dębienica 179
10. Długosiodło 1374
11. Grądy Szlacheckie 150
12. Grądy Zalewne 73
13. Jaszczułty 359
14. Kalinowo 278
15. Kornaciska 209
16. Lipniak-Majorat 38
17. Łączka 202
18. Małaszek 50
19. Marianowo 163
20. Nowa Pecyna 88
21. Nowa Wieś 86
22. Nowe Bosewo 86
23. Olszaki 94
24. Ostrykół Dworski 65
25. Ostrykół Włościański 71
26. Plewki 84
27. Prabuty 150
28. Przetycz-Folwark 90
29. Przetycz Włościańska 167
30. Sieczychy 404
31. Stara Pecyna 128
32. Stare Bosewo 855
33. Stare Suski 118
34. Stasin 43
35. Wólka Grochowa 162
36. Wólka Piaseczna 84
37. Zalas 132
38. Zamość 66
39. Znamiączki 55
40. Zygmuntowo 105
  OGÓŁEM 7700