Gmina Długosiodło
Powróć do: Dla Turysty

Przyroda

Przyroda Gminy Długosiodło

Przyroda Gminy Długosiodło

Niemal równinne tereny Długosiodła pokryte w znacznej części lasami Puszczy Białej i rozlewiskami Narwi, urozmaicają niewielkie pagórki wydm, łagodnie zarysowana dolina rzeki Wymakracz oraz bagienne obniżenie terenu.

Spotyka tu się również tzw. oczka wodne oraz niewielkie leśne bagienka, będące siedliskiem rzadkich gatunków fauny i flory. Tereny gminy Długosiodło kryją niepowtarzalne bogactwa przyrody. Zróżnicowane środowisko stanowi z jednej strony Kurpiowska Puszcza Biała, pokrywająca północno-wschodnią część gminy, z drugiej Dolina Narwi, która zaliczana jest do obszarów o największej różnorodności biologicznej w klimacie umiarkowanym. To raj dla miłośników wędrówek po drogach, dróżkach i bezdrożach, gotowych na poznanie tego, co stworzyła natura. Wśród łąk i lasów wije się największa w okolicy rzeka – Wymakracz, która w rejonie wsi Ruda i Grądy Szlacheckie uchodzi do Narwi. W pradolinie Narwi z podmokłymi dolinami rzek Wymakracz, Ostrówek, Struga oraz w rejonie bagna Pulwy swoje schronienie znalazło dzikie ptactwo i różnorodne gatunki zwierząt. Nad uchodzącym do Narwi Ostrówkiem znajduje się miejscowość Małaszek, unikalna ze względu na potężną osadę ptactwa.

Lasy Puszczy Białej wchodzą w skład Zielonych Płuc Polski będących jednym z najbogatszych pod względem szaty fauny i flory regionów Europy. Nierzadko spotkać tu można dęby, topole białe, olsze czarne, modrzewie czy jałowce pospolite. W zaroślach gnieździ się ptactwo, a także drobne płazy i gady. W lesie podejść można dzika czy niespodziewanie natknąć się na jelenia. Szczególny charakter równinnemu krajobrazowi nadają wydmy, rozciągające się nieopodal Przetyczy, porośnięte lasem sosnowym.

Gmina Długosiodło obfituje w podmokłe tereny, gdzie występuje wiele (również chronionych) gatunków fauny i flory. Dolina Wymakracza, rzeki wijącej się wśród łąk i lasów, jest bogata w zbiorowiska roślinności wodnej, szuwarowej i łąkowej. Rozległe moczary Narwi są świetną ostoją ptaków. Dolina tej rzeki jest miejscem rozrodu bielika. Oprócz gatunków pospolitych jak np. kaczki krzyżówki, występują gatunki rzadkie i charakterystyczne dla doliny i związane z nieskażonymi terenami. Należą do nich bataliony, derkacze, kaczki świstun, błotniaki łąkowe, kuliki wielkie. Oprócz ptaków występują pospolite ssaki. Najciekawsze z nich to łosie, wydry oraz bobry.